Operácie

Ropné výrobné operácie

Post image for Petroleum Production Operations

prostredníctvom Shyne Coleman o December 4, 2011

Oilwell rybolovné činnosti: Nástroje a techniky, Druhé vydanie

Post image for Oilwell Fishing Operations: Tools and Techniques, Second Edition

prostredníctvom Shyne Coleman o Október 7, 2011

Práca Sprievodca Zariadenia na vŕtanie a operácie

Post image for Working Guide to Drilling Equipment and Operations

prostredníctvom Shyne Coleman o Október 7, 2011