Geostatistics

Stratigraphy kuantitatif (Geologi dan Geostatistics kuantitatif)

oleh Shyne Coleman pada September 5, 2011

Geostatistics Linear asas

oleh Shyne Coleman pada September 5, 2011

Geostatistics multivariat

oleh Shyne Coleman pada September 5, 2011

Kajian Kes geostatistik (Geologi dan Geostatistics kuantitatif)

oleh Shyne Coleman pada September 5, 2011

Geostatistics dengan Permohonan Sains Bumi

oleh Shyne Coleman pada September 5, 2011