Geológia

Geológie zemného plynu a ropy v Holandsku

prostredníctvom Shyne Coleman o Október 7, 2011

Kvantitatívne Stratigraphy (Kvantitatívne Geológia a Geostatistika)

prostredníctvom Shyne Coleman o September 5, 2011

Geostatistické Prípadové štúdie (Kvantitatívne Geológia a Geostatistika)

prostredníctvom Shyne Coleman o September 5, 2011

Geostatistika Rio 2000 (Kvantitatívne Geológia a Geostatistika, Objem 12)

prostredníctvom Shyne Coleman o September 5, 2011

Inžinierska geológia: Rock in Engineering Stavebníctvo

prostredníctvom Shyne Coleman o September 5, 2011

Prvky Petroleum geológie, Druhé vydanie

prostredníctvom Shyne Coleman o August 21, 2011