International Petroleum Accounting

Post image for International Petroleum Accounting

genom Shyne ColemanDecember 4, 2011

International Petroleum Accounting

 

International Petroleum Accounting


International Petroleum Accounting

 

International Petroleum Accounting Översikter
En kamrat text till PennWell populära Fundamentals of Oil & Gas Accounting, denna bok förklarar, undersöker, och diskuterar olika aspekter av redovisning i International Petroleum verksamheten. Den diskuterar och illustrerar International Petroleum kontrakt och tillhörande avtal redovisningsfrågor som uppstår och kontraster USA. redovisningsstandarder med andra länder som sannolikt kommer att vara tillämplig på företag som verkar i internationella miljöer. Ingår också diskussioner om olja skattesystem stött på runt om i världen. De grunder Oil & Gas Accounting täcker teorin av olja redovisning och är skriven för universitetsstudier, International Petroleum Accounting är mycket en praktisk tillämpning behandlas med exempel från fältet.

 

International Petroleum AccountingInternational Petroleum Accounting
International Petroleum Accounting

Inkommande söktermer:

{ 0 kommentarer… lägger man nu }

Lämna en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: