No riadenia Books

Požiar na obzore: Nevypovedané príbeh katastrofy ropy v Perzskom zálive

prostredníctvom Shyne Coleman o August 9, 2011

Pohádali a dobre Control Handbook

Post image for Blowout and Well Control Handbook

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011

Úvod do dobre ovládať

Post image for Introduction to Well Control

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011

No Control pre dokončenie a workover

Post image for Well Control for Completion and Workover

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011

Rozšírené No Control

Post image for Advanced Well Control

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011

Praktická No Control

Post image for Practical Well Control

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011

Offshore Frkačky: Príčiny a riadenie

Post image for Offshore Blowouts: Causes and Control

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011

Vzorce a výpočty pre vŕtanie, Výroba a Workover, Druhé vydanie

Post image for Formulas and Calculations for Drilling, Production and Workover, Second Edition

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011