Ropný vrt Cementovanie Books

Cement Hodnotenie Protokolovanie Handbook

Post image for Cement Evaluation Logging Handbook

prostredníctvom Shyne Coleman o August 9, 2011

Tmelenie TECHNOLÓGIE (Základy Prieskumné a ťažobné)

Post image for CEMENTING TECHNOLOGY (Fundamentals of Exploration and Production)

prostredníctvom Shyne Coleman o August 8, 2011