Geostatistik Books

Kvantitativ stratigrafi (Kvantitativ geologi och Geostatistik)

genom Shyne ColemanSeptember 5, 2011

Basic Linear Geostatistik

genom Shyne ColemanSeptember 5, 2011

Multivariata Geostatistik

genom Shyne ColemanSeptember 5, 2011

GIS, Rumslig analys, och modellering

genom Shyne ColemanSeptember 5, 2011

Geostatistiska Fallstudier (Kvantitativ geologi och Geostatistik)

genom Shyne ColemanSeptember 5, 2011

Geostatistik med tillämpningar i geovetenskap

genom Shyne ColemanSeptember 5, 2011